Vi blir större

Hagström Systems AB drivs av viljan, kunskapen och erfarenheterna som finns i våra fyra generationer.


Just nu bygger vi ut vår verkstad för att skapa fler arbeten på landsbygden och drar vårat strå till stacken för en levande landsbygd.

För att lyckas med detta tar vi hjälp av den äldsta i ledet som får föra över sina kunskaper han har efter ett yrkesliv som snickare.


IMG_0416
IMG_0714
IMG_0723
IMG_1017
IMG_1191
2 (1)
6b
12

Vi vill även passa på att tacka Länsstyrelsen och Jordbruksverket som gör detta projekt möjligt genom att hjälpa oss med en del av finansieringen.